В останньому випуску Release Notes ми представили список змін та удосконалень у функціоналі Moco. Тепер хочемо детальніше зупинитися на нових можливостях у модулях «Зовнішній API», «Повідомлення», «Адміністрування», «Організаційна структура», «Управління користувачами», «Оцінка персоналу», «Дистанційне навчання» та «Навчальний центр».

Модуль «Зовнішній API»

 • Експорт даних оргструктури через REST API

Додана можливість експорту даних оргструктури через API-запити. Цей REST-сервіс призначений для передачі інформації про людей та оргструктуру з системи “Мосо” до зовнішніх систем. Шлюз експорту надає можливість отримання даних із довідників з підрозділами, посадами, позиціями та співробітниками.

Для активації або дезактивації цього сервісу, перейдіть на сторінку “Управління зовнішнім API”, оберіть функціонал “Шлюз експорту даних оргструктури через REST” та увімкніть або вимкніть його. На сторінці редагування шлюзу доступні дві вкладки: “Налаштування шлюзу”, де адміністратор системи може задати необхідні параметри, та “Використання шлюзу”, де можна переглядати історію використання функціоналу.

Модуль «Повідомлення»

 • Канал TurboSms

Додано канал комунікації TurboSms з метою розширення можливостей взаємодії системи з кінцевим користувачем через відправку або дублювання важливих повідомлень по SMS.

Для користування функціоналом необхідно мати зареєстрований акаунт в сервісі TurboSMS та отримати Api Token для налаштування інтеграції. Перед використанням переконайтеся, що системні задачі відправки повідомлень працюють належним чином.

Конфігурація каналу здійснюється на сторінці “Управління TurboSms” модуля “Адміністрування”. Сам канал активується в модулі “Повідомлення” на сторінці “Канали комунікацій”.

Для використання каналу виберіть його назву та оберіть потрібний шаблон повідомлення. У розділі редагування шаблону увімкніть перемикач на вкладці Turbo Sms.
Рекомендовано вводити текст повідомлення через “Джерело”, щоб уникнути додавання HTML-тегів (які не підтримуються каналом TurboSMS). Для цього, в діалоговому вікні “Відправка повідомлення”, натисніть кнопку “Джерело” в блоці “Ваш текст” та введіть текст повідомлення.

Тему листа можна не вказувати, оскільки вона не відображається в повідомленні боту.

Модуль «Адміністрування»

 • Очищення даних у модулі “Дистанційне навчання” для звільнених користувачів

В модулі “Дистанційне навчання” реалізовано очищення даних користувачів, які були звільнені. Ця функція створена з метою оптимізації обсягу даних, що зберігаються в базі даних системи.

За допомогою цього функціоналу визначаються та фізично видаляються дані, які пов’язані з видаленими або звільненими користувачами та зберігаються більше заданого інтервалу часу. Системна задача видаляє дані з таких довідників, як результати проходження тестів, результати SCORM та дані в кубах звітності.

Для використання цієї функції перейдіть на сторінку “Очищення результатів видалених користувачів”. Важливо враховувати, що доступ до цієї сторінки контролюється за допомогою спеціального привілею “Показати елемент меню Очищення БД > Очищення результатів видалених користувачів” і, за замовчуванням, доступний тільки для ролі Адміністратора.

На даній сторінці можна активувати видалення за допомогою перемикача та вказати кількість днів з моменту звільнення або видалення користувача до остаточного видалення з системи його даних. 

Наразі функція доступна лише для модуля “Дистанційне навчання”, але в майбутньому буде розширено для інших модулів.

Очищення відбувається за допомогою системної задачі “Адміністрування/Очищення даних”, яка розташована в модулі “Системні задачі” на сторінці “Управління системними задачами”. За замовчуванням задача вимкнена і виконується раз на тиждень у суботу о 4 ранку.

Модуль «Організаційна структура»

 • Видача одноразового паролю в новому профілі користувача
 • Редагування зовнішнього ідентифікатора у Підрозділів і Посад
 • Імпорт відсутностей з невідомими кодами
 • Джерело даних для тегів особи
 • Видача одноразового паролю в новому профілі користувача

Створено можливість видачі користувачеві одноразового паролю для швидкої авторизації в системі.

На сторінці авторизації доступна кнопка “Запит на пароль”, де користувач може надіслати запит на одноразовий пароль адміністратору, вказавши своє “ПІБ” та “Номер телефону”. Система інформує адміністратора електронним листом про поданий запит.

Адміністратор, використовуючи модуль “Керування користувачами”, знаходить профіль користувача за ПІБ, клікає на іконку “шестерінки” та обирає у випадаючому списку “Видача тимчасового одноразового паролю”. Далі у діалоговому вікні натискає “Сформувати” і отримує новий тимчасовий одноразовий пароль для цього користувача.

Після цього адміністратор передає пароль користувачеві будь-яким зручним засобом зв’язку, зазвичай, за допомогою мобільного телефону. Користувач, маючи обмежений час на використання отриманого паролю, входить в систему за допомогою свого номера телефону та отриманого від адміністратора тимчасового пароля.

 • Редагування зовнішнього ідентифікатора у Підрозділів і Посад

Додана можливість редагувати зовнішній ідентифікатор у розділах та посадах.

Цей функціонал особливо зручний у випадках, коли, наприклад, підрозділ був створений вручну в довіднику модуля “Організаційна структура”, а потім з’явилася необхідність синхронізувати його з підрозділом у зовнішній системі та оновити інформацію з зовнішнього джерела імпорту. Тепер достатньо вручну вказати зовнішній ідентифікатор для створеного підрозділу чи посади та запустити імпорт з зовнішньої системи через шлюз.

Для внесення змін перейдіть на сторінку відповідного підрозділу або посади, клікніть на іконку-шестеренку, виберіть “Змінити” у випадаючому списку, відредагуйте поле “Код у кадровій системі” у діалоговому вікні та натисніть “Зберегти”.

 • Імпорт відсутностей з невідомими кодами

Розроблено автоматичне доповнення довідника типів відсутностей під час імпорту нових типів у процесі синхронізації даних із зовнішньою системою через шлюз із використанням буферних таблиць.

Після успішного імпорту організаційної структури з буферних таблиць, нові мнемонічні коди відсутностей автоматично додаються до довідника типів відсутностей в модулі “Організаційна структура”.

Для додавання нового типу відсутності, необхідно створити відсутність цього типу в буферній таблиці бази даних для будь-якого із наявних працівників. Після цього в модулі “Системні задачі” адміністратору слід запустити задачу “Організаційна структура/Імпорт організаційної структури з буферних таблиць”. Для перевірки коректності виконання системної задачі слід переглянути імпорт в модулі “Зовнішній API” в розділі “Шлюз імпорту організаційної структури з буферних таблиць”.

Після успішного виконання системної задачі зі статусом “Успішно”, нові типи відсутностей автоматично відображаються на сторінці “Типи відсутностей”, а також на сторінці користувача, для якого були додані відсутності з відповідними кодами.

Створений функціонал спрощує процес адаптації до змін у довідниках організаційної структури зовнішньої системи.

 • Джерело даних для тегів особи

У модулі “Організаційна структура” розміщено розділ “Джерела даних”, де визначаються джерела, використовувані при імпорті організаційної структури.

Теги користувачів можуть бути імпортовані з зовнішньої системи, створені вручну або завантажені з Excel-файлу. Раніше виникали конфлікти при внесенні змін до тегів користувачів із різних джерел, оскільки теги багаторазово перезаписувалися. Ця проблема була вирішена, прив’язавши теги до конкретних джерел їх походження. Тепер вони оновлюються та перезаписуються лише в контексті пов’язаного з ними джерела.

Модуль «Управління користувачами»

 • Установка патерну для логіну користувача

Тепер є можливість налаштовувати набір символів та локалізацію для поля введення логіна користувача при авторизації в системі. Відповідна змінна має назву login_policy_pattern і розташована в env-файлі, який управляється командою DevOps в Moco.

Модуль «Оцінка персоналу»

 • Поле дії у шаблоні цілей
 • Системна задача для автоматичного створення форм оцінюваних
 • Новий шаблон повідомлення “Повідомлення респондентам після [N1,N2,N3] днів з дати призначення оцінюваного, якщо анкета оцінюваного ще не дісталася кінцевого етапу процесу оцінки в поточному періоді”
 • Змінна в шаблоні повідомлень
 • Функціонал для редагування анкет, у яких користувач є власником
 • Перемикач для вилучення призначення оцінюваного на анкету при невиконанні заданих умов
 • Поле дії у шаблоні цілей

У довіднику “Шаблони цілей” в розділі налаштувань шаблона цілі було включено нове текстове поле – “Запропоновані дії”. Це поле автоматично копіюється разом із шаблоном цілі у всі анкети оцінюваних і відображається респондентам в розділах “Постановка цілей” та “Оцінка досягнення цілей” в анкеті.

Адміністратор може встановлювати значення для цього поля за замовчуванням на рівні шаблону цілі, а також перевизначати його на рівні окремого правила призначення цього шаблону цілі для конкретної цільової аудиторії.

 • Системна задача для автоматичного створення форм оцінюваних

В модулі “Системні задачі” була створена нова задача для модуля “Оцінка персоналу” з метою автоматичного створення форм для оцінюваних. Після виконання цієї задачі для активних оцінюваних у анкетах з активним періодом оцінки автоматично створюються їх анкети оцінюваних, які автоматично переходять з етапу “Немає етапу” на перший етап процесу оцінювання в анкеті.

Автоматичне створення анкет оцінюваних необхідне для того, щоб надсилати респондентам повідомлення типу “Повідомлення респондентам після N днів з дати призначення оцінюваного, якщо анкета оцінюваного ще не дісталася кінцевого етапу процесу оцінки в поточному періоді”. Це дозволяє вести облік часу до відправлення повідомлення саме з того моменту, коли оцінка була призначена оцінюваному.

Таким чином, ця системна задача допомагає автоматично перевести анкету на перший етап процесу, створити форму оцінюваного і розпочати відлік часу для створеної форми.

 • Новий шаблон повідомлення “Повідомлення респондентам після [N1,N2,N3] днів з дати призначення оцінюваного, якщо анкета оцінюваного ще не дісталася кінцевого етапу процесу оцінки в поточному періоді”

Створено новий шаблон повідомлення “Повідомлення респондентам через [N1, N2, N3] днів з дати призначення оцінюваного, якщо анкета оцінюваного ще не дісталася кінцевого етапу процесу оцінки в поточному періоді”.

Для автора анкети додана можливість вказувати, які етапи процесу оцінки вважаються кінцевими.

Відправлення даного повідомлення відбувається з інтервалом, вказаним в налаштуваннях шаблону, до того моменту, поки анкета не перейде на кінцевий етап. У випадку, якщо анкета вже перейшла на кінцевий етап, ці повідомлення не будуть надсилатися користувачу.

 • Змінна в шаблоні повідомлень

В модулі “Оцінка персоналу” у шаблоні “Повідомлення респондента, що не заповнив форму за [N1] днів до завершення періоду оцінки” тепер можна вказувати кількість днів через кому, наприклад, “5, 7, 9”. В такому випадку респондент отримає сповіщення за 5, 7 та 9 днів до закінчення періоду.

Також у самому шаблоні додана змінна “daypast”, в яку підставляється значення – кількість днів з моменту призначення оцінюваного.

 • Функціонал для редагування анкет, у яких користувач є власником

У системі створено привілей “Редагування анкет, в яких користувач є власником”. Користувач з роллю, якій виданий цей привілей, матиме можливість створювати та редагувати анкети, в яких він виступає в ролі власника. Власник анкети фіксується автоматично в момент її створення. Також можна задати його вручну через поле “Власники” в діалоговому вікні редагування анкети.

У відповідних анкетах, де цей користувач вказаний як власник, він отримує доступ до редагування, налаштування, а також призначення оцінюваних та респондентів та інші адміністративні можливості.

 • Перемикач для вилучення призначення оцінюваного на анкету при невиконанні заданих умов

На вкладці “Оцінювані” в розділі “Призначення на позиції” у вікні, яке відкривається при натисканні кнопки “Додати призначення”, було додано перемикач “Вилучати призначення оцінюваного на анкету при невиконанні заданих умов”. Цей перемикач дозволяє призначати користувачів за допомогою фільтрів по підрозділах та посадах і встановлювати обмеження за стажем.

Якщо призначення застосоване з увімкненим перемикачем, і користувач не відповідає заданим критеріям, його анкета оцінювання буде автоматично вилучена з системи. У випадку, якщо призначення створене з вимкненим перемикачем, користувач залишатиметься в даній анкеті і не буде вилучений, навіть якщо зміниться підрозділ, посада або якщо він не відповідає обмеженням за стажем.

Модуль «Дистанційне навчання»

 • Плагін “База Знань”

“База знань” була розроблена як самостійний альтернативний каталог до існуючого “Каталогу курсів”. Це два незалежні каталоги, які об’єднуються в одному дереві категорій. За замовчуванням “База знань” виглядає як звичайний каталог навчального контенту.

Важливо враховувати, що в налаштуваннях звичайного каталогу можна задавати ідентифікатори категорій, які в ньому потрібно приховати від користувачів. У “Базі знань” ситуація протилежна: тут вказуються категорії, які в ній потрібно відобразити. Якщо задати ідентифікатор такої категорії у налаштуваннях, користувачам будуть відображені тільки ті курси, що відносяться до цієї категорії.

Через сторінку бази знань адміністратор одразу може перейти до дерева категорій курсів та управління курсами, або додати новий курс і призначити йому відповідну категорію. Інструменти бази знань аналогічні інструментам звичайного каталогу: сортування за форматами курсів, фільтри за типами, пошук за назвою або кодом курсу і т. д.

Також на сторінці редагування курсу Адміністратор може присвоїти теги курсу, які далі будуть відображатися в розширеній інформації про курс в базі знань. Це дозволяє більш детально класифікувати курси в “Базі знань” та при необхідності фільтрувати їх за тегами.

Додатково в налаштуваннях “Бази знань” був доданий чекбокс “Виводити зміст курсу та розширену інформацію про курс”. При включенні цього чекбоксу в панелі з розширеною інформацією про курс буде відображено зміст та матеріали курсу. При вимкненні цього чекбоксу ці дані відповідно приховуються.

Модуль «Навчальний центр»

 • Ігнорування конфлікту сесій

Був розроблений функціонал для уникнення конфлікту навчальних сесій. Тепер, якщо один і той самий користувач призначений до кількох груп тренінгів, і при цьому виникає ситуація, коли йому призначається навчальна сесія на ті ж самі дати, на які він вже призначений у іншому тренінгу, з’являється діалогове вікно-попередження. У вікні вказується назва групи тренінгу, з якою виник конфлікт сесій. Адміністратор може відредагувати дати навчальної сесії поточної групи чи тієї, з якою відбувся конфлікт. Також існує опція “Я усвідомлюю ризики, продовжити”, яку можна обрати для ігнорування попередження.