Системи дистанційного навчання стають все більш сучасними. Рекрутинг, оцінка, кадровий резерв та інші, здавалося б, невластиві для подібних систем функції, з’являються у продуктах eLearning. Стає важко провести грань, наприклад, між системою оцінки персоналу, управління кадрами та СДН. Що таке система Talent Management, які завдання вона вирішує та за допомогою яких IT-продуктів можна управляти талантами? Чи можна взагалі талантами управляти? Які функції управління талантами реалізовані у Moco? Про це у статті нашого блогу.

Чи можна управляти талантами?

Саме словосполучення “управління талантами” звучить дуже дивно, принаймні нашою мовою. У контексті нашої культури талант — це щось, що дається нам згори, і управління талантами спочатку здається якоюсь утопічною ідеєю, що межує з науковою фантастикою. З іншого боку, виявлення талантів, їх розвиток та раціональне застосування не викликають дисонансу, адже це вже складові загальної системи управління талантами. Так чи інакше, термін “управління талантами” увійшов до нашого побуту, і все частіше ми його використовуємо в середовищі управління кадрами. Talent Management – це сукупність інструментів управління персоналом, які дають можливість залучати, ефективно використовувати та відтворювати певні якості співробітників, що дозволяють робити істотний внесок у розвиток організації. Простіше кажучи, система управління талантами в компанії передбачає створення середовища, в якому розкриваються та розвиваються таланти та потенціал кожного співробітника. У статті говоритимемо про автоматизації вищезгаданих інструментів, тобто, про інформаційні системи управління талантами.

Що таке система управління талантами?

Відповідно до матеріалів Вікіпедії системами управління талантів прийнято вважати системи, що включають один або кілька модулів, що реалізують такі функції стратегічного кадрового менеджменту, як наступні:

 • управління ефективністю
 • управління за цілями
 • управління компенсаціями
 • рекрутинг (управління пошуком та придбанням талантів)
 • управління навчанням
 • управління кар’єрним зростанням
 • управління кадровим резервом

Суворіше і розгорнуте визначення пропонується у статті tadviser.ru: “Система управління талантами (talent management system, TMS) – это інтегрований програмний продукт, який надає автоматизовані інструменти для вирішення завдань у чотирьох ключових сферах: рекрутмент, управління ефективністю, навчання та розвиток, а також формування компенсацій.

Тоді як традиційні HRM та ERP системи сфокусовані переважно на транзакційних процесах та адмініструванні базових людських ресурсів і включають такі можливості, як розрахунок заробітної плати, управління робочим часом та інші, системи TMS призначені для досягнення довгострокових цілей компаній за допомогою людського капіталу”.

Ключовим тут являється те, що продукт має бути інтегрованим, тобто, вирішувати весь комплекс задач управління талантами – від пошуку талантів у зовнішньому середовищі, їх ідентифікації всередині компанії до розвитку та правильного їх застосування з погляду бізнес-цілей компанії. Причому цей продукт призначений для досягнення довгострокових (стратегічних) цілей.

Управління талантами – ​​Придбання талантів (пошук потрібних людей) – Пошук талантів (виявлення наявних талантів всередині компанії) – Розвиток талантів (інвестування в людей і виховання талантів) – Застосування талантів (підготовка людей до виконання ключових ролей у компанії).

Які інструменти Talent Management реалізовані в Moco?

Навряд чи можна знайти систему управління талантами, яка реалізує всі функції Talent Management і тим більше реалізує їх у більш-менш повному обсязі. Принаймні нам така не зустрічалася. Moco – продукт новий, і покрити всі задачі управління талантами у першій версії продукту фізично не уявлялося можливим. Матриця можливостей нашої системи представлена нижче.

Функции TMS Реализация в Moco
Управление эффективностью позволяет проводить оценку ключевых показателей эффективности сотрудников с помощью модуля оценки
Управление по целям Moco позволяет проводить оценку сотрудников по целям с помощью модуля оценки
Управление компенсациями реализуется за счет интеграции с учетно-кадровыми, финансовыми системами заказчика
Рекрутинг решается путем интеграции с приложениями для автоматизации рекрутинга
Управление обучением реализовано с помощью модуля «Учебный центр», а также за счет интеграции с системой дистанционного обучения Moodle и системой онлайн-вебинаров BigBlueButton
Управление кадровым резервом позволяет руководителям и HR-менеджерам проводить отбор кандидатов на замещение вакантных должностей внутри компании, принимая во внимание умения, навыки и профессиональные качества сотрудников.

Модулі Moco та їх можливості

Як і більшість сучасних рішень, Moco – це модульний програмний продукт. Для замовника це насамперед означає можливість поетапного впровадження та оптимізації витрат. Адже далеко не завжди відразу потрібен весь функціонал продукту. У Moco виділено наступні функціональні модулі:

 • Дистанційне навчання
 • Вебінари
 • Навчальний центр
 • Оцінка персоналу
 • Кадровий резерв
 • Інструментарій швидкої розробки мультимедійного навчального контенту

Нижче представлені основні функції та завдання кожного модуля:

Модуль Задачи Основные функции
Дистанционное обучение (на базе open-source LMS Moodle) Проведение онлайн-обучения и управление им с помощью заранее подготовленного учебного контента Управление электронными курсами и тестами;
составление условных программ обучения;
гибкое групповое и индивидуальное назначение программ обучения;
проведение обучения и тестирования с накоплением статистики;
контроль результатов на разных уровнях
Вебинары (на базе open-source платформы BigBlueButton.org) Проведение и управление онлайн-обучением в формате вебинаров Управление вебинарами;
использование вебинаров в составе учебных курсов;
отправка приглашений на вебинары
проведение вебинаров с использованием веб-камер, интерактивных досок, чатов, трансляцией экрана и общих документов;
запись вебинаров и предоставление доступа к записям
Учебный центр Управление аудиторными семинарами и тренингами Ведение корпоративной базы и календаря семинаров и тренингов;
назначение мероприятий сотрудникам (включая самостоятельную подписку);
уведомление сотрудников о предстоящих мероприятиях;
предоставление обратной связи по результатам проведения мероприятий;
отчеты о проведенных мероприятиях и участниках с экспортом в Excel
Оценка персонала Комплексная автоматизированная оценка персонала:

 • компетенции
 • цели
 • показатели эффективности
 • знания
Конструирование оценочных форм;
ведение справочника компетенций;
настройка процесса оценивания;
автоматическое назначение оценки сотрудникам в зависимости от занимаемой должности и принадлежности к подразделению;
различный вес и роли оценки респондентов;
ручное и автоматическое назначение респондентов;
контроль прохождения оценивания на любом этапе;
возможность замены респондента и уведомления субъектов, задерживающих оценивание;
планирование периодов оценивания;
построение отчетов по результатам; оценки и экспорт результатов в Exce
Кадровый резерв Принятие кадровых решений на основе аналитических данных Накопление, отображение и объединение значимых показателей сотрудников (например, результаты обучения, оценки и показатели рабочей деятельности) для их дальнейшего анализа
Инструментарий быстрой разработки мультимедийного обучающего контента (на базе продуктов Articulate Storyline, Adobe Captivate) Быстрая разработка мультимедийного интерактивного обучающего контента силами экспертов предметной области без привлечения программистов и графических дизайнеров Создание учебных курсов в формате SCORM;
создание условных путей обучения внутри курсов;
импорт содержания курсов из PowerPoint;
создание интерактивных упражнение и оценочных тестов с использованием изображений, персонажей, анимации, озвучивания;
брендирование курсов в соответствии с корпоративными стандартами