В останньому випуску Release Notes, ми представили повний список змін та удосконалень у функціоналі Moco. Сьогодні хотілося б більш детально зупинитися на нових можливостях у модулі “Оцінка персоналу”.

Модуль «Оцінка персоналу»

  • Управління виведенням колонок таблиці на сторінці анкети на вкладці “Контроль/За оцінюваними”
  • Нові поля для заповнення в елементах анкети “Постановка цілей” та “Оцінка досягнення цілей”
  • Поля, що настроюються в режимі заповнення анкети в елемент “Планування індивідуального розвитку”

На вкладці “Контроль/За оцінюваними” додано додатковий інструмент контролю за процесом проходження оцінки — праворуч над таблицею тепер виводиться кнопка для управління виведенням на екран додаткових колонок таблиці: Адміністративний керівник, Актив, Теги.

Для відображення даних колонок необхідно натиснути на кнопку “Колонки” і в поп-апе, що відкрився, включити перемикачі біля потрібних пунктів.

При включеному перемикачі “Респонденти за участю Адміністративний керівник” у таблиці виводиться колонка з ПІБ респондентів за участю Адміністративний керівник для кожного оцінюваного.

При увімкненому перемикачі “Актив” відображається колонка з назвою підрозділу з типом Актив, до складу якого входить поточний оцінюваний

При активному перемикачі “Теги” відображається колонка з назвами тегів. Цю колонку можна використовувати, наприклад, для виведення рівня підпорядкованості оцінюваного, який буде завантажений у теги.

Розширено функціонал елементів анкети “Постановка цілей” та “Оцінка досягнення цілей”: 

  • додано випадаючий список “Вид цілі”. Респондентам доступні на вибір два види цілі – індивідуальна та загальна (Мал.3). Слід враховувати, що загальні цілі не можуть бути змінені, додані чи видалені самим співробітником.
  • реалізовано поле “Вага цілі, %”. Якщо сума ваги всіх цілей у таблиці не дорівнює 100%, то підписання такої анкети неможливе.
  • додано текстове поле “КПЕ” (ключові показники ефективності), в якому респонденти при заповненні анкети можуть вказати основні критерії, що використовуються при оцінці результативності та ефективності оцінюваного.
  • додано текстове поле “ПІБ підтверджуючого ціль”. У ньому респонденти можуть вказати ПІБ співробітника, з яким відбувалося узгодження цілі або її результату, її виконання за межами системи.

Також були додані поля, що настроюються в режимі додавання/редагування завдань елемента “Планування індивідуального розвитку”:

  • “Дистанційний курс”
  • “Аудиторне навчання”
  • “Заявка на аудиторне навчання”

У полі “Дистанційний курс” виводиться список доступних курсів із довідника “Рекомендації з дистанційного навчання”. А в полі “Аудиторне навчання” відображається список доступних курсів із довідника “Рекомендації з аудиторного навчання”. Списки вибору за замовчуванням обмежені тими курсами і тренінгами, які пов’язані з вибраними розвиваючими компетенціями і розвиваючими навичками (якщо поля “Розвиваючі компетенції” і “Розвиваючі навички” заповнено).
При виборі респондентами курсу або тренінгу відбувається автоматичне подання заявки на ці курс/тренінг для оцінюваного. При видаленні запису з призначеними курсами відбувається деактивація заявки оцінюваного в такому записі. У полі “Заявка на аудиторне навчання” відображаються тренінги, що мають тег, заданий у конфігураційному файлі модуля оцінки персоналу. Для подачі заявки респондент повинен увімкнути перемикач поруч із потрібним тренінгом, а потім заповнити потрібні поля у вкладці, що відкрилася, і натиснути на кнопку “Відправити”. Слід враховувати, що при видаленні запису із заявкою на тренінг відбувається деактивація цієї заявки оцінюваного на тренінг у такому записі.