В останньому випуску Release Notes, ми представили повний список змін та удосконалень у функціоналі Moco. Сьогодні хотілося б більш детально зупинитися на нових можливостях у модулях “Оцінка персоналу” та “Навчальний центр”.

Модуль «Оцінка персоналу»

  • Можливість для адміністратора виконувати імпорт CSV файлу з переліком цілей співробітників з рознесенням їх за анкетами оцінки в елемент анкети типу Постановка/Оцінка досягнення цілей
  • Експорт в Excel на вкладці “Контроль/За оцінюваними”

Розроблено функціонал, що дозволяє адміністратору системи виконувати імпорт CSV-файлу з переліком цілей співробітників. 

Для імпорту такого файлу адміністратору потрібно:

  • через бічне меню відкрити сторінку “Імпорт/Імпорт KPI із CSV до анкет оцінки”; 
  • на першому кроці вибрати у фільтрах анкету, призначену для імпорту, період оцінки, елемент постановки цілей, кодування та за необхідності включити або вимкнути перемикач перший рядок файлу вважати заголовком;
  • на другому кроці потрібно завантажити CSV-файл, вказати поле, яке буде ідентифікатором користувача та вибрати ті параметри, що потрібно завантажити при імпорті;
  • на третьому кроці натиснути на кнопку “Виконати імпорт”.

Імпортовані дані виводитимуться в анкеті.

Додано додатковий інструмент контролю за процесом проходження оцінки на вкладці “Контроль/За оцінюваними”.

Для експорту необхідно відфільтрувати дані за допомогою фільтрів на сторінці, а потім натиснути на кнопку “Експорт в Excel”, що знаходиться праворуч над таблицею.

Модуль «Навчальний центр»

  • Звіт про тренінги та тести

Створено “Звіт про тренінги та тести”, призначений для того, щоб виводити для користувачів з привілеєм “Переглянути відповідь про тренінги та тести” результати участі (присутності) співробітників на тренінгах. 

Для побудови звіту необхідно:

  • через бокове меню відкрити сторінку “Звіти/Звіт про тренінги та тести”
  • налаштувати фільтри та натиснути на кнопку “Сформувати в Excel”

Слід звернути увагу, що якщо співробітник побував на одному і тому ж тренінгу у складі різних груп, то у звіті відображається інформація щодо його останньої участі (був/не був).